YÖNETİCİ VE LİDER KOÇLUĞU

Danışanlarımızın bir bütün olarak profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflerine ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmeleri ve etkin birer lider olabilmeleri için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmak amaçlanır.

Danışanlarımızın  bir bütün olarak profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflerine ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmeleri, ve etkin birer lider olabilmeleri için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmak amaçlanır.

Lider Koçluğu çalışmalarında  danışanların;

Daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri, değerlerine ve ruhlarına dayanarak yaşamaları ve liderlik yapmaları, etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları, birbirinden farklı karakter yapısındaki insanlarla daha etkin biçimde çalışmaları, başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri, değerli ve işini iyi yapan çalışanları kurum içinde tutmaları, iş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlamaları, zamanlarının yönetimini kendi kontrollerine almaları sağlanır.

Yönetici Koçluğunun Danışana  Yararları

Kişisel olgunlaşmayı sağlar.

Profesyonel ve kişisel hedefleri bütünleştirir.

Sorunlar ve sınırlamalar fark edilir.

Karar alma ve uygulama yetenekleri gelişir.

İletişim, soru sorma, dinleme becerileri gelişir.

Yönetim tarzları iyileşir.

Zaman yönetimi ve öncelikleri belirleme yöntemleri öğrenilir.

Özgüven ve öz disiplin kazanılır.

Şirketinizin yöneticinizden bekledikleri doğrultusunda belirlenen hedefin büyüklüğüne göre, 2 aydan 1 yıla kadar koçluk hizmeti verilmektedir. Görüşmeler haftada 1 seanstır. Bu koçlukta, yöneticilerin kurum içindeki bireysel kalitesine ve bireysel hedeflerine odaklanılır. Her yöneticinin bireysel farklılıklarına göre ihtiyaç duyduğu alanlara hitap edilir. Örneğin; yeni ya da gelecek kariyerine, kurum içinde yerleştirmek istediği programa, kişisel gelişimine (ikna kabiliyeti, ifade tarzı, stres yönetimi, iş ve özel hayatta uyumu, etkin liderlik, gelecek ve vizyon belirleme taktikleri, kişisel karakterleri öğrenmeye, yaratıcılık, koçluk yapma yetisi elde etmeye vb..) katkı sağlayacaktır.


Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz:

Tel: (224)2434314

info@akademiplena.com