info@akademiplena.com | +90 224 2434314

SWOT ANALİZİ EĞİTİMİ

2020-03-11
SWOT ANALİZİ EĞİTİMİ


SWOT ANALİZİ EĞİTİMİ 

Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir – stratejisi olmayanlar yıkılmaya mahkumdurlar. Bu yüzden muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçıların ise önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıkları söylenir. -Zhang Yu SWOT Analizi ; bir proje ya da bir girişimde şirketin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı içerir.

Eğitimin Hedefi 
Her türlü iç ve dış etkenler dikkate alınarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanılarak, tehditlerin ve güçsüz yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmek hedeflenmektedir. Bu eğitim ile fırsatlara odaklı bir bakış açısını geliştime ve güçlü yanlara çevrili bir odağın geliştirilmesi hedeflenir. Eğitim sonunda; katılımcılar SWOT Analizi’nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını , nasıl kullanacaklarını öğrenmekle beraber kendi organizasyonlarını yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip olabilecekler. Ayrıca katılımcılar program sonunda kendi işletmelerin SWOT analizlerini syf. 36 yapabilecek ve stratejik plan geliştirebilecek ve doğru karar alabilme becerilerine katkı sağlamış olacaklardır. 

Konu Başlıkları 

- Swot Analizi nedir? 
- Swot analizinin amacı nedir? 
- Swot analizi ne işe yarar? 
- Swot Matrisi Oluştururken Sorulacak Sorular 
- Stratejik Yönetim Tanımı
- SWOT Tekniği 
- Swot analizinde Stratejik Planlamanın önemi ve faydaları
- Stratejik Karar Alma Süreci 
- Mevcut durum analizi 
- Swot Dış Çevre Analizi 
- Rakipler Kim? Sosyal çevre, adaptasyon gerekli mi? 
- Fırsat ve Tehditler 
- İç Çevre Analizi 
- Temel Yetkinliklerin ,güçlü özelliklerin belirlenmesi 
- Güçlü ve Zayıf Yönler İç Çevre Analiz Tablonu Oluşturma 
- Swotunu Oluşturma 
- Geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilme 
- Karşılaştırma yapabilme 
- Yeni Yönetim Anlayışları? 
- Kendi stratejini yaratmak ve uygulamalar 

Eğitim Süresi: 2 Gün/12 Saat

Eğitim Yorumları