info@akademiplena.com | +90 224 2434314

İNSAN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME VE ETKİLEME SANATI EĞİTİMİ

2020-03-24
İNSAN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME VE ETKİLEME SANATI EĞİTİMİ


İNSAN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME VE ETKİLEME SANATI EĞİTİMİ 

Başta iş hayatında olmak üzere her alandı başarının ilk şartı insanlara karşı değil, insanlarla birlikte çalışmaktır. İş beşeri bir olgudur. Onu yaratanlar ve yürütenler insanlardır. Sistemin bütün unsurlarının birbirine dayanarak ayakta kalabildiği bu çağda eğitimimiz, insanları etkilemenin, yönetmenin ve dost haline getirmenin, sözcükleri, mimikleri ve beden dilini dayanılmaz bir cazibe haline getirerek insanları etkilemek için bilinçdışı düzeyde yöntemler sunmaktadır. 

Eğitimin Hedefi 
Eğitimimiz, sözlü dövüşleri yeniden çerçeveleyerek dost kazanımına dönüştürmeyi, etkili insan ilişkilerini bilinçdışı düzeyde incelemeyi ve katılımcıların, kurum içi ve özel hayatlarında iletişim ve insan ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Hedef Grup 
Tüm Personel 

Konu Başlıkları 

-Temel Yöntemler 
-İnsanlar Sizi Neden Severler? 
-İnsanlar Sizinle Nasıl Aynı Fikirde Olur? 
-Milton Model ve Hipnotik Dil Kalıpları 
-Lider Olmak 
-Sözlü İkna Sanatı 
-Yalnız Yiyen Yalnız Ölür Mü? 
-Cevaplar Sorulardır 

Eğitimin Süresi: 2 Gün /12 Saat

Eğitim Yorumları