info@akademiplena.com | +90 224 2434314

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

2019-06-01
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ


STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

Bir şirketin başarısı, sağlıklı işlemesi değerlere dayalı bir vizyona sahip olmasına , müşteri ve çalışanına odaklı topluma katma değer yaratan bir organizasyon olmasına bağlı olacaktır. Şirketin hedefleri, ülküsü, varmak istediği nokta, faaliyet alanı ve sektörünün gereklerine göre istihdam politikalarının belirlenmesi gibi bir kurum için hayati önem taşıyan noktaları bilmek ve bunları işine uyarlamak bir insan kaynakçının varlık sebebidir.İnsan kaynakları , organizasyonların stratejik amaçlarına ulaşmaları , rekabetçi üstünlük elde etmeleri ,çok kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple insan kaynakları uzun dönemli ve geniş bir bakış açısıyla ele alınması gerekir. 

Eğitimin Hedefi 
Bu eğitimde, etkin bir kariyer yönetimi, eğitim konularının belirlenmesi, motivasyon, takım ve etkin ekip yönetimi, ücretlendirme politikası, bilgi yönetimi, öğrenen bir organizasyon olma, koçluk ve mentörlük uygulamaları, değişimin yönetimi, kurum kültürü , farklılıkların yönetimi ve başarılı çalışanların elde tutulması yöntemlerinin kuruma uyarlanması amaçlanmaktadır. 

Hedef Grup 
Yöneticiler, İnsan kaynakları departmanı

Konu Başlıkları 

- Stratejik İnsan kaynakları yönetimi 
- Gelecekte insan kaynaklarına bakış 
- İnsan kaynaklarının yönetiminde stratejilerin belirlenmesi 
- Öğrenen organizasyonlar 
- Organizasyonlarda yeniden yapılanma 
- Kurum kültürü 
- Kurum içi değişimin yönetimi 
- Kurum içi etik anlayışın geliştirilmesi 
- Farklılıkların yönetimi 
- Etkili İş analizi 
- Takım oluşturup , yönetme 
- İşe uygun eleman seçme 
- Eğitim faaliyetleri 
- Kariyer yönetimi 
- Performans sistemi 
- Koçluk ve mentörlük 
- Motivasyon ve iş tatmini 
- Zaman ve stres yönetimi 
- Ücretlendirme politikası 
- Çalışanları kurum içinde tutma 
- Performans değerlendirme yöntemleri 
- Uluslararası insan kaynakları yönetimi 

Eğitimin Süresi: 5 gün /30 Saat 

Eğitim Yorumları