info@akademiplena.com | +90 224 2434314

İŞ VE ÖZEL YAŞAM DENGESİ EĞİTİMİ

2019-06-01
İŞ VE ÖZEL YAŞAM DENGESİ EĞİTİMİ


İŞ VE ÖZEL YAŞAM DENGESİ EĞİTİMİ 

Hayatımızın ne kadarını işte geçirdiğimizi düşünürsek eğer, özel yaşamımız ile iş yaşamımız arasında denge kurmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılır. İş yerinde geçirdiğimiz zamanın aslında hayatımızın büyük kısmını aldığı ve hayatın içinde neleri kaçırdığımızı fark ederek , yaşamlarımızı bir bütün olarak ele alarak, önceliklerimizi belirleyerek , hayatımıza dahil etmek istediğimiz durumlar arasında neleri dengeye oturtabileceğimizin farkındalığını yaratmak ve bununla ilgili araçlar geliştirmeyi sağlamak daha doyumlu bir yaşam için gereklidir. 

Eğitimin Hedefi 
Bu eğitim sonrasında, kişilerin yaşam amaçlarını doğru ve net olarak belirlemesi , değerlerin tanımlamasının iyi yapılmasını ve yaşamlarını buna göre düzenlemeyi öğrenmesi , mutluluk ve başarı yolunda kendilerini sınırlayan düşünce kalıplarını farkedip, değişimini sağlamayı ve sonuç olarak yaşamlarını daha etkin yönetmeleri ve iş performanslarını artırması ve daha doyumlu ve dengeli bir yaşama sahip olmaları hedeflenmektedir. 

Hedef Grup 
Tüm Personel 

Konu Başlıkları

-İş ve özel yaşam dengesi nedir? 
-Kariyer-özel yaşam dengesinin boyutları 
-Kişisel ihtiyaçlarımızın ve kaynaklarımızın tespiti 
-İş hayatının özel yaşama etkisi 
-Duyguların yönetimi ve “tükenmişlik”ile baş edebilme 
-İş ve özel yaşam dengesini etkileyen faktörler 
-Yaşamda dengeyi kurmanın ve kuramamanın sonuçları 
-Dengeyi kurmayı kolaylaştıran etkenler 
-Etkili zaman yönetimi ve önceliklerin belirlenmesi 
-Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi 
-Stres yaratan durumlarla baş edebilme 

Eğitimin Süresi : 1 gün/ 6 Saat

Eğitim Yorumları