info@akademiplena.com | +90 224 2434314

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ

2020-05-05
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ


BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ

Kamu ve özel sektör işletmelerinin ana işlevlerini daha düzenli ve etkin bir biçimde yürütebilmeleri için büro ve ofis hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, gerekli tüm bilgi ve becerilerle donanımlı büro yöneticisi, ofis uzmanı, üst yönetim asistanı gibi pozisyonlarda nitelikli çalışanlar ile etkin bir büro yönetimi hedeflenmektedir. 

Eğitim İçeriği: 
-Yönetici Asistanı nitelikleri 
-Sekreterlik Kavramı ve Sekreterliğin Tarihsel Gelişimi 
-Sekreterlik Türleri ve Özellikleri 
-Yaratıcı Sekreterlik 
-Büroda Yönetsel ve Örgütsel Faaliyetler 
-Sekreterlik Mesleği ve İletişim 
-Okuma, Konuşma ve Dinlemenin Önemi 
-Telefon Konuşmaları ve Sekreter 
-Büro Hizmetleri 
-Evrak & Bütçe Yönetimi 
-Dosyalama ve Arşivleme 
-Toplantılar ve Toplantı Yönetimi 
-Seyahat Organizasyonları 
-Zaman Yönetimi 
-Stres Yönetimi  
-Etik ve İş Ahlakı 
-İş Arama Yol ve Yöntemleri 
-İş Yaşamı ve Kişisel Gelişim Stratejileri 

Eğitim Süresi : 6 Saat 

Eğitim Yorumları