info@akademiplena.com | +90 224 2434314

BENCHMARKING / KIYASLAMA EĞİTİMİ

2019-06-01
BENCHMARKING / KIYASLAMA EĞİTİMİ


BENCHMARKING / KIYASLAMA EĞİTİMİ


Kurum ve kuruluşların kısa,orta ve uzun dönem stratejilerine istinaden stratejik ve operasyonel kıyaslama alanlarının ve işbirliklerinin kavramsal çerçevede belirlenmesi, kıyaslama çalışmalarına dayanarak politika ve stratejilerinin geliştirilmesi ve yönetsel/idari/operasyonel süreçleri ile sonuçlarının iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği: 
1. Benchmarking / Kıyaslama / karşılaştırma sürecine genel bakış 
  1.1. Benchmarking nedir? 
  1.2. Benchmarking kapsamında neleri içerir? 
  1.3. . Benchmarking Planlama 
2. Benchmarking Yaklaşımı 
  2.1. Benchmarking politikaları 
  2.2. Kurum / kuruluş stratejileri ile Benchmarking sürecinin ilişkilendirilmesi 
  2.3. Benchmark ihtiyacı olan sürecin belirlenmesi / kararlaştırılması 
  2.4. Benchmarking aktivitelerinin kavramsal çerçevelerinin belirlenmesi 
  2.5. Benchmark yapılacak partnerin belirlenmesi /seçimi 
  2.6. Analiz fazı 
  2.7. Uygulama fazı 
  2.8. Benchmarking saha ziyaretinin planlanması ve gerçekleştirilmesi 
3. Benchmarking süreç sorumlusunun görevleri   
4. Benchmarking süreci iş akışı ve tanımlanacak kilit performans göstergeleri 
5. Benchmarking sürecine ilişkin ilgili dokumanlar ve El kitapçığı oluşturma 
  5.1. Data/veri karşılaştırmaları için şablon 
  5.2. Final raporu formu örneği 
  5.3. European code of conduct /Avrupa Davranış Kuralları 
  5.4. Benchmarking Sözleşme örneği 
  5.5. Benchmarking Değerlendirme formu örnekleri 
  5.6. Benchmarking Veritabanı oluşturma 

Eğitim Süresi: 9 Saat 

Eğitim Yorumları