info@akademiplena.com | +90 224 2434314

Profesyonel Koçluk Eğitimi Programı

Plena Human Bütünsel İnsan Gelişim Akademisi
2020-05-04
Profesyonel Koçluk Eğitimi Programı


Profesyonel Koçluk Eğitimi Programı Uluslararası Assosiation For Coaching Akreditasyonuna Sahiptir.
MODÜL 1

TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ-FARKINDALIK YARATMA

CERTIFIED LİFE COACH

KONU BAŞLIKLARI

 • Koçluğa giriş
 • Koçluğun alanı ve konusu hakkında ayrımlar
 • Koçluğun kavramsal temelleri
 • Koçluğun temel yetkinlikleri
 • Koçluk süreci
 • Müşteri koç arasındaki ilişki
 • Koçluk iletişimi ve uyum
 • Doyum , denge, süreç
 • Etkin dinleme: Söylenmeyeni duyabilme
 • İç görü, olay-kişi ayrımı yapabilme
 • Süre yönetimi , kendini yönetme
 • Güçlü soru sorma: açık ve kapalı uçlu sorular, öğrenici ve yargılayıcı sorular
 • Koçluk sürecinde kullanılan soru örnekleri
 • Şekillendirici geri bildirim
 • Geri bildirim verme teknikleri
 • Yaşam amacı, değerler ve vizyon çalışmaları
 • Eylem tasarlama ve planlama ve hedef koyma
 • Etik kurallar ve tartışılması
 • Kritik Gedik saptanması ve kapatılması
 • Danışanı yapılandırma ve geliştirme  becerileri
 • Koçluk Araçları
 • NLP teori ve pratikleri
 • Nlp Nedir? Varsayımları nelerdir?
 • Temsil Sistemleri
 • Alt modaliteler
 • Çapa
 • Milton ve Meta Model
 • Smart Çalışması
 • Mantıksal Aşamalar
 • Vaka analizleri ile dinleme yetkinliğini değerlendirme
 • 10 saat  Karşılıklı Koçluk Seans Uygulamaları ve yorumlamaları
 • Vaka çalışmaları ve yorumlamaları
 • Video Programlarının İzlenmesi ve yorumlanması
 • Work Shop Uygulamaları
 •  10 saat karşılıklı koçluk uygulamaları ve yorumları
 • Süpervizyon
 • Sınıf içi eğitim süresi 40 saat olup devam zorunluluğu vardır.
 • 50 saat dışarıda katılımcının tek başına çalışma zorunluluğu
 • 40 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu

 KAZANIMLAR

 • Etkin dinleme yapabilmek
 • Hedefe yönelik geri bildirim yapabilmek
 • Güçlü soru sorabilmek
 • Beden dilini okuyabilmek ve kullanabilmek
 • Güçlü ve zayıf yönlere yönelik farkındalığını arttırabilmek
 • Değerlerini ve hedeflerini tespit edebilmek
 • Koçluk ve özel hayatta zamanı yönetebilmek
 • Hedef bazlı planlama yapabilmek
 • Koçluğun etik kurallarını ve gerçek uygulamalarını öğrenmek
 • Tüm koçluk yetkinlikleri ve yöntemleri hakkında öğrenmek
 • Koçluk duruşunu hayatın her alanında sergileyebilmek
 • Programı tamamlayanlar bireylere koçluk yapabilirler

MODÜL 2

İLERİ KOÇLUK EĞİTİMİ-DEĞİŞİM YARATMA

ADVANCED CERTIFIED COACH

KONU BAŞLIKLARI

 • NLP Yöntem ve Uygulamaları
 • Değişim ve Direnci kırmak
 • Öğrenme aşamaları
 • Meta Programlar
 • Algı pozisyonları
 • Yeniden çerçeveleme ve ağız çabukluğu kalıpları
 • Karar çalışmaları
 • Başarısızlığı geri bildirime çevirme
 • Koçlukta metafor kullanımı
 • Metafor kullanım becerisini geliştirmek
 • Grup ve bireysel metafor üretme çalışmaları
 • Koçluk yaklaşımları
 • Psikodinamik yaklaşım
 • Birey odaklı yaklaşım
 • Öğrenme psikolojisi Yaklaşımı
 • Sistem Yaklaşımı
 • Varoluşçu Yaklaşım
 • Sosyal psikoloji yaklaşımı
 • GROW Uygulamaları
 • GESTALT Koçluk ve Yöntemleri ve Pratikleri
 • Anda kalma
 • Kendi koçluk işini kurma ve iş ortamına koçluk
 • Work Shop Uygulamaları
 • Süpervizyon
 • 10 Saat Karşılıklı Koçluk Seans Uygulamaları ve yorumlamaları
 • Vaka çalışmaları ve yorumlamaları
 • Video Programlarının İzlenmesi ve yorumlanması
 • Sınıf içi eğitim süresi 40 saat olup devam zorunluluğu vardır.
 • 50 saat dışarıda katılımcının tek başına çalışma zorunluluğu
 • 30 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu

KAZANIMLAR

 • Koçlukta duygusal zekayı kullanabilmek
 • NLP , GESTALT Terapilerini uygulayabilmek
 • Koçlukta metafor kullanmak
 • Anda kalmayı başarabilmek
 • Hedef çalışmaları yapabilmek
 • Temel iş becerilerini öğrenmek
 • Programı tamamlayanlar ileri düzey koçluk yapabilirler

MODÜL 3

USTA KOÇLUK EĞİTİMİ-DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK

ADVANCED CERTIFIED COACH

KONU BAŞLIKLARI:

 • Liderlik Tanımı
 • Liderlik özelliklerinin incelenmesi
 • Etkin liderlik modelleri
 • Liderlik ve motivasyon teorileri
 • Liderlik ve yöneticilik çarklarının kullanımı pratik kısmında
 • Yaratıcılık; yaratıcılığın tanımı,yaratıcı bireylerin özellikleri, yaratıcılığı teşvik edecek sorular
 • Vizyon, misyon,amaç,  hedef ve strateji belirleme
 • Misyon bildirgesi hazırlama
 • Zaman yönetimi
 • Hedef bazlı planlama
 • 5N1K tekniği
 • Kurumsal hedefler
 • İşletmelerde verimlilik anlayışı oluşturmak
 • Kurum içi iletişimde koçluk araçları kullanmak
 • Yöneticileri çağdaş yönetim araçlarıyla donatma
 • Kobi ve  Kurum Koçluğu
 • Ekip koçluğu
 • Yetki devri
 • Koçlukta pazarlama; pazarlama için hazırlık, maddi hazırlıklar, web sitesi, sosyal medya
 • Ennegram
 • DİSC
 • MBTI
 • SWOT
 • Stratejik Plan teori ve  uygulanması
 • Performans Değerlendirme
 • Karşılıklı Koçluk Uygulamaları
 • Vaka çalışmaları
 • Work Shop Uygulamaları
 • Süpervizyon
 • Sınıf içi eğitim süresi 40 saat olup devam zorunluluğu
 • 10 saat sınıf içi pratik
 • 50 saat dışarıda katılımcının tek başına çalışma zorunluluğu
 • 30 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu

KAZANIMLAR

 • Koçlukta ustalaşmak için bol miktarda uygulama yapabilmek
 • Liderlik ve motivasyon teorilerini öğrenmek
 • Koçluktan gelir elde edebilmek için yeni yapılar oluşturabilmek
 • Koçlukta yaratıcılık yeteneğini öne çıkarmak
 • Koçlukta liderlik yetkinliklerini kullanmak
 • Koçluk dosyaları oluşturmak,
 • Yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirilmesini sağlamak
 • Kurumlara ve yöneticilere koçluk yapmak
 • Programı tamamlayanlar birey ve kurumlara her alanda koçluk yapabilirler

EĞİTİM SÜRESİ:

 1. MODÜL: 50 SAAT
 2. MODÜL: 50 SAAT
 3. MODÜL: 50 SAAT

EĞİTİME KATILMA KOŞULLARI 

 • En az ön lisans mezunu olmak
 • 25 yaşını doldurmuş olmak
 • Tercihen en az 2 yıl iş tecrübesi


Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz:

Tel: (224)2434314

0 533 517 95 12

0 533 547 52 41

info@akademiplena.comEğitim Yorumları