info@akademiplena.com | +90 224 2434314

YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK EĞİTİMİ

2020-04-25
YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK EĞİTİMİ


Günümüzde, değişimi yönetebilecek ve organizasyonu vizyona ve geleceğe taşıyabilecek etkili liderlere (Koç Yöneticilere) ihtiyaç vardır. Koçluk istenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren, kişileri ve kurumları adım adım yaratmak istedikleri geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir. Koçluk, belirlediğiniz hedefe giden yolda, sizi hedefinize hızla ve güvenle “taşıyan”bir yol arkadaşlığıdır. Kurumsal Koçluk; kişisel gelişim ile ölçülebilir sonuçların üretimi arasında denge kuran bir davranış , eylemdir. Yöneticiler için koçluk eğitimi, kurumsal yapıya uygunluk üzerine geliştirilen bir yönetici koçluğu programıdır. Üst yönetimin ya da insan kaynakları yöneticilerinin uygun gördüğü çalışanlar, Plena Human Akademi mentörlüğü ile kurumlarına koçluk ve liderlik yapabilirler. Kurumlarda iç koçların varlığı, “öğrenen organizasyon” kültürünü sağlamlaştırır. İç koçlar liderlik becerilerini geliştirerek organizasyonlarını daha dinamik bir yapıya kavuştururlar. Kurum içi koçluk programı, firmada alınan eğitimlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla da etkili bir programdır. Böylece hedeflere daha kolay ulaşılır .


Kurum İçi Koçluğun Firmanıza Kazandıracakları 

- Yönetici ve ona bağlı çalışanların iş ilişkilerindeki iyileşme Kurum içi iletişim becerilerinin gelişmesi
- Üretken ekiplerin ortaya çıkması ve etkin takım çalışması 
- Kurumun kaynaklarının etkin kullanımının artması 
- Biz bilincinin oturması 
- Performans artışı Beceri ve yetkinliklerdeki artış, kariyer gelişimi, işe uygunluk 
- Daha fazla sorumluluk bilinci 
- Zaman yönetimi ve yaşam dengesi 
- Daha fazla iş tatmin

Konu Başlıkları

-Koçluk Nedir? 
-Kimlere Koçluk Edeceksiniz? 
-Koçluk Görüşmeleri 
-Koçlukta Gözlem 
-Koçun Kişiliği ve Değerleri 
-Uyum 
-Derin Dinleme 
-Güçlü Sorular 
-Etkili İfade Yeteneği Geliştirme 
-Değişime Direnci Kırma 
-Koçluk Toplantılarını Yönetmek 
-Bir Eylem Planı Geliştirmek 
-Güven Oluşturmak 
-Amaçlar 
-Vizyon, Misyon ve Değerler -Hedefler 
-Grow Model 
-Değerler 
-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yanlar 
-Farklı Jenerasyonlara Koçluk 
-Ekibe Koçluk 
-Geribildirim ve İzleme 
-Vaka Analizleri ve Uygulamalar 

Eğitimin Süresi: 8 Gün/48 Saat

Eğitim Yorumları