info@akademiplena.com | +90 224 2434314

İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

2020-03-16
İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ


Eğitimin Hedefi 
Hayat bir satıştır. İster iş yaşamında ister özel hayatımızda her şey için birçok kişiyi ikna etmek zorunda kalırız. Sihirli Satışın sloganı şudur; kritikal faktörü aş, ikna et. Satışta başarılı olmak için gerekli olan satıcı ve alıcı davranış ve psikolojisinin anlaşılarak kişilerin muhtemel davranış çeşitlerine göre strateji geliştirme yöntemlerini geliştirmek. Bu eğitim bilinçdışı düzeyde ve asla hayır denemeyecek şekilde satışın nasıl yapılacağını ortaya koymaktadır. 

Konu Başlıkları
 
-Başarılı bir satış sürecinin koşulları 
-İlişki Yönetimi 
-Satışın Prensipleri 
-Kişilik Tiplerini Anlamak
-Müşteriyle Uyumu Yakalama 
-İletişimde Beden Dili 
-Etkili ve İkna Edici Konuşma 
-Etkili Dinleme 
-Satış Öncesi Hazırlık 
-Müşteriler Neden Satın Alırlar? 
-Kendine İnanmak ve Güvenmek 
-Satış Sürecinde İkna ve Telkin -Etkileme Yasaları 
-NLP ve İletişim 
-Temsil Sistemleri 
-Hipnotik Dil Kalıpları 
-Müşteri Odaklı Olmak 
-Tatminsizlik Analizi 
-İtirazlarla Başa Çıkma 
-Satış Sunumlarında 6 Önemli Hata 
-Müşteri Sadakati Nasıl Sağlanır 
-Müşteri Türleri ve Farklı Satın Alma Nedenleri 
-Satışta Profesyonelleşmek ve Satıcının Kişisel Özellikleri 
-Profesyonel Satış Yaklaşımı 
-Satış Sunumlarında Ürün ve Özellikleri 
-Profesyonel Satıcının Kişisel Gelişiminin Önemi 
-Satış Etkinliği İçin Görev ve Sorumluluklar 
-Satış Tarzımızı Belirleme ve Etkili Satış Stilleri 
-Satış Performansının Arttırılması 
-Satışta İletişim ve Kişisel İmaj 
-İletişim Türleri 
-Sözlü İletişim 
-Sözsüz İletişim – Beden Dili 
-Telefonda İletişim 
-Yazıyla İletişim 
-Dış Görünüm ve İmaj 
-Kurumsal Davranış ve Temsil 
-İmajımızı Oluştururken Nelerden Faydalanırız 
-Satışta Networkün Önemi ve Neler Yapmalıyız? 
-Profesyonel Satışta İkna ve Müzakere Teknikleri 
-Satış İletişiminde Özgüven ve Korkularla Başa Çıkma 
-Satışta Geri Bildirimin Önemi ve Etkin Raporlama Teknikleri 
-Satışta İleri Müzakere Teknikleri 
-Müzakere Sürecinin Amaçları 
-Müzakere Sürecinde İzlenecek Roller 
-Başlıca Müzakere Stratejileri 
-Müzakere Aşamaları 
-Satışı Kapama Stratejileri 
-Karşı Tarafın Alt Sınırının ve Açılış Pozisyonunun Tahmin Edilmesi 
-Açılış Pozisyonunun Oluşturulması 
-Strateji ve Taktiklerin Seçilmesi 
-İletişim Biçiminin Belirlenmesi 
-Farklı Stratejilerin Kombinasyonu 
-Uygulamalar 

Eğitim Süresi : 3 Gün/18 saat 

Eğitim Yorumları