info@akademiplena.com | +90 224 2434314

PAZARLAMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

2020-06-09
PAZARLAMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ


Büyüleyici bir disiplin olan Pazarlama, iş hayatının odağını oluşturmaktadır. Eğitimimiz kurumların pazarlama verimini ve müşteri değerini arttırmak için strateji, taktik ve tavsiyeler vermektedir. Amaç klasik pazarlama yönetimi dışında güçlü müşteriler, küresel güçler ve yeni teknolojiler gibi zorluklarla karşılaşan yöneticilere ilham verecektir. Eğitim Süresince veri tabanı pazarlaması, ilişki pazarlaması, ileri teknoloji pazarlaması, küresel pazarlama ve internette pazarlama konusundaki en son düşünce tarzlarını ortaya konması amaçlanmaktadır. 

Eğitimin Hedefi 

Katılımcıların doğru pazarları seçmek, düşük fiyatlara karşı rekabet, müşteri kazanma maliyetlerini düşürmek, mevcut müşteri sadakatini korumak gibi stratejileri belirlemesi ve benimsemesini sağlamaktır. 

Konu Başlıkları

-Pazarlama Bileşenleri 
-Pazarlama Karması 
-Pazar Analizi ve Yöntemleri 
-Pazar Tutundurma Karması ve Tutundurma Teknikleri 
  • Reklam  
  • Halkla İlişkiler 
  • Promosyon 
  • İlişkisel Pazarlama 
-Sektörel Rekabet Belirleyicileri 
-Stratejik Pazarlama 
-Karlı Şirketler Yaratmak, Değer Yaratmak, Pazar Fırsatlarını Belirlemek, 
-Taktik Pazarlama 
-Pazar istihbarat sistemi, Pazarlama Karmasını Tasarımlamak, Müşteri Kazanmak, Müşterileri Elde Tutmak ve Alımlarını Arttırmak, 
-Dönüşümsel Pazarlama 
-Elektronik Pazarlama Çağına Ayak Uydurmak 
-Başarı Stratejileri 
-Pazarlama Faaliyet Bütçesi 
-Uygulamalarla Pazarlama Planı Hazırlama 
  • Hedefler 
  • Stratejiler 
  • Kanallar 
  • Kontrol ve Revizyon 
-Proje Çalışması: Pazarlama Planı Grup Çalışması ve Sunumu 
-Medya ve Tutundurma Araçları İlişkisi 

Eğitimin Süresi: 2 Gün/12 Saat

Eğitim Yorumları