info@akademiplena.com | +90 224 2434314

ETKİLİ EKİP YÖNETİMİ VE ETKİLİ LİDERLİK EĞİTİMİ

2020-05-09
ETKİLİ EKİP YÖNETİMİ VE ETKİLİ LİDERLİK EĞİTİMİ


Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini bir çok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terketmez. Lao Tzu Başsız bir kalabalıktan hiçbir hayır gelmez. Niccolo Machiavelli Ekip kurma ve liderlik yapma başarılı bir lider olmayı gerektirir. Güçlü vizyon yaratabilme ekip ruhu için vazgeçilmez değerlerdir. Eğitimin Hedefi Bu eğitimde, etkili ve verimli çalışan bir ekip kurma , ekibi etkin yönetme ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, ekip elemanlarının dinleme ve işe yönelik sorgulama becerilerinin gelişmesi , ekibin üretici ve harekete geçirici gücünün farkına varılması , çalışanların yeteneklerinin açığa çıkarılması, bireyin hedef ve ihtiyaçları ile ekibin hedef ve ihtiyaçları arasında uyumun sağlanması, ekiptekilerin keyifle çalışacakları , desteklenecekleri, kendilerini ve becerilerini geliştirme yolunda destek bulacakları bir çalışma ortamının yaratılması ve ekibe etkin liderliğin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. 


Hedef Grup 
Tüm liderler , yöneticiler ve ekip liderleri 

Konu Başlıkları 

-Ekibinizi tanıyın , durum çalışması 
-Etkili takım niçin kurulmalıdır? 
-Önündeki engeller nelerdir? 
-Etkili takım nasıl olur ve nasıl kurulur ? 
-Grupların davranış tarzları 
-Etkili takım lideri nasıl olmalıdır? 
-Etkili takım liderinin gruba etkisi 
-Takım vizyonu yaratmak 
-Takımın hedeflerine ulaşması 
-Değişimin yönetilmesi 
-Grup çalışması 

Eğitimin süresi: 1 gün /6 Saat

Eğitim Yorumları