info@akademiplena.com | +90 224 2434314

Profesyonel Koçluk Eğitimi Programı

Plena Human Bütünsal İnsan Gelişim Akademisi
2020-04-25
Profesyonel Koçluk Eğitimi Programı


Profesyonel Koçluk Eğitimi

Profesyonel Koçluk Eğitimi Programı Uluslararası  Association For Coaching  (AC) akreditasyonuna sahiptir.

 

MODÜL 1

TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ - FARKINDALIK YARATMA

CERTIFIED LIFE COACH

KONU BAŞLIKLARI

- Koçluğa Giriş

- Koçluğun Alanı  ve konusu hakkında ayrımlar

- Koçluğun kavramsal temelleri

- Koçluğun temel yetkinlikleri

- Koçluk süreci

- Müşteri Koç arasındaki ilişki

- Koçluk iletişimi ve uyum

- Doyum, denge ve  süreç yönetimi

- Yaşam Çarkı Uygulaması

- Etkin dinleme söylenmeyeni duyabilme

- İç görü , olay kişi ayırımı yapabilme 

- Koçlukta İlerletme ve kendini yönetme

- Güçlü soru sorma , açık ve kapalı uçlu sorular, öğrenici ve yargılayıcı sorular

- Şekillendirici geri bildirim

- Yaşam amacı değerler ve vizyon çalışmaları 

-  Eylem tasarlama, planlama , hedef koyma

-  Etik kurallar ve tartışılması

- Kritik gedik saptanması ve kapatılması 

- Danışanı yapılandırma ve geliştirme becerileri

- Koçluk araçları

- NLP Teori ve pratikleri 

- NLP nedir ? Varsayımları nelerdir?

- Temsil sistemleri

- Alt modaliteler

- Çapa

 - Milton ve Meta Model 

- Smart çalışması

- Mantıksal aşamalar

- Vaka analizleri ile dinleme yetkinliğini değerlendirme 

- 10 saat karşılıklı seans uygulama ve yorumları

- Vaka çalışmaları ve yorumlamaları

- Video programlarının izlenmesi ve yorumlanması

- Workshop uygulamaları

- Süpervizyon 


Sınıf içi eğitim süresi  50 saat olup ,devam zorunluluğu vardır. 

50 saat dışarıda katılımcıların tek başına çalışa zorunluluğu

40 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu

KAZANIMLAR

 

-  Etkin dinleme yapabilmek 

-  Hedefe yönelik geri bildirim yapmak 

-  Güçlü sorular sorabilmek 

-  Beden dilini okuyabilmek ve kullanabilmek 

  - Güçlü ve zayıf yönlere yönelik farkındalığı arttırmak

  - Değerlerini ve hedeflerini tespit etmek 

 - Koçluk ve özel hayatta zamanı yönetebilmek

 - Hedef bazlı planlama yapabilmek

 - Koçluk etik kurallarını ve gerçek uygulamalarını öğrenmek 

 - Tüm koçluk yetkinlikleri ve yöntemleri hakkında farkındalık

 - Koçluk duruşunu hayatın her alanında sergilemek 

- Programı tamamlayanlar bireylere koçluk yapabilirler

MODÜL 2

İLERİ KOÇLUK EĞİTİMİ- DEĞİŞİM YARATMA

 ADVANCED CERTIFIED COACH


KONU BAŞLIKLARI

- Nlp Yöntem ve uygulamaları 

- Değişim ve Direnci Kırmak 

- Öğrenme Aşamaları 

- Meta Programlar 

- Algı pozisyonları 

- Yeniden çerçeveleme, ağız çabukluğu kalıpları   

- Karar çalışmaları

- Başarısızlığı geri bildirime çevirme

-  Koçlukta metafor kullanımı

-  Metafor kullanım becerisini geliştirmek

-  Grup ve bireysel metafor üretme çalışmaları

-  Koçluk yaklaşımları

-  Koçlukta ileri düzey becerileri kullanma

-  Sadeleşme, Kurallar ve sınırlar koyma konularına koçluk

-  Korkular ve sınırlayan inançlara koçluk yapma

-  Huzur, Mutluluk, Tutku konularına koçluk

- Grow Uygulamaları

-  Psikolojik Kuramlar ve teknikler 

 - Psikodinamik yaklaşım

-  Erikson gelişim evreleri

- Birey Odaklı yaklaşım 

- Davranışsal kuram ve terapi

- Bilişsel Davranışçı kuram ve  Terapi 

- Varoluşçu yaklaşım 

- Sosyal psikoloji yaklaşımı

- Gestalt Koçluk pratik ve uygulamaları

 - Anda kalma

- Kendi koçluk işini kurma

-  İş ortamında koçluk

-  Hedef ve planlar oluşturma  

- Workshop uygulamaları

- Süpervizyon

- 10 saatlik karşılıklı koçluk seans uygulamaları ve yorumlamaları

-  Vaka çalışmaları ve yorumlanması

-  Video Programlarının izlenip yorumlanması

Sınıf içi eğitim süresi  50 saat olup devam zorunluluğu vardır.

50 saat katılımcının dışarıda çalışma zorunluluğu

30 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu

KAZANIMLAR

- Koçlukta duygusal zekayı kullanabilmek

- NLP , GESTALT Terapilerini uygulayabilmek

- Koçlukta metafor kullanabilmek 

- Anda kalmayı başarabilmek

- Hedef çalışmaları yapabilmek 

- Temel iş becerilerini öğrenmek 

- Programı tamamlayanlar ileri düzey koçluk yapabilirler.

-  Psikolojik kuramlar ve teknikler hakkında fikir sahibi olmak 

-  Koçluğun ve NLP’nin psikoloji ile ilgisini kavramak

MODÜL 3

USTA KOÇLUK EĞİTİMİ -DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK

PROFESSIONAL  CERTIFIED COACH

KONU BAŞLIKLARI

- Liderlik tanımı

- Liderlik özelliklerinin incelenmesi

- Etkin liderlik modelleri

- Liderlik ve motivasyon teorileri

- Liderlik ve Yöneticilik yetkinlik çarklarının kullanımı >

- Yaratıcılık, yaratıcılığın tanımı, yaratıcı bireylerin özellikleri, yaratıcılığı teşvik edecek sorular

-  Vizyon, misyon, amaç , hedef ve strateji belirleme

-  Misyon bildirgesi hazırlanma

-  Zaman yönetimi

- Hedef bazlı planlama

 - 5N1K Tekniği

- Kurumsal hedefler

- İşletmelerde verimlilik anlayışı oluşturmak 

- Kurum içi iletişimde koçluk araçları kullanmak 

- Yöneticileri çağdaş yönetim araçlarıyla donatma

- Kobi ve Kurum koçluğu

- Ekip koçluğu

- Yetki devri

- Koçlukta pazarlama, pazarlama için hazırlık, maddi hazırlıklar , web sitesi, sosyal medya

- Ennegram

- DİSC

- MBTI

- SWOT

- Stratejik plan teori ve uygulamaları

- Performans değerlendirme >

- Karşılıklı koçluk uygulamaları

- Vaka çalışmaları

- Workshop uygulamaları

- Süpervizyon

- Sınıf içi eğitim süresi 30 saat olup devam zorunluluğu vardır

10 saat sınıf içi pratik

50 saat dışarıda katılımcının tek başına çalışma zorunluluğu

30 saat dışarıda koçluk pratiği yapma zorunluluğu

KAZANIMLAR

- Koçlukta ustalaşmak için bol miktarda uygulama yapabilmek 

- Liderlik ve motivasyon teorilerini öğrenmek

- Koçluktan gelir elde edebilmek için yeni yapılar oluşturmak 

- Koçlukta yaratıcılık yeteneğini öne çıkarmak 

- Koçlukta liderlik yetkinliklerini kullanmak

- Koçluk dosyaları oluşturmak

- Yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmek 

- Kurumlara ve yöneticilere koçluk yapmak

- Programı tamamlayanlar bireylere ve kurumlara her alanda koçluk yapabilirler

EĞİTİM SÜRESİ 

1 .MODÜL : 60 SAAT 

2. MODÜL: 60 SAAT

3. MODÜL: 40 SAAT

Profesyonel Koçluk Eğitimi içeriğine ek olarak aşağıda Hipnoz ve NLP Eğitim süreç ve ücretleri belirtilmiştir.

Temel Hipnoz Eğitimi

Eğitim İçeriği

-Hipnoz Nedir? Trans Nedir?

-Hipnoz Türleri

-Formal Hipnoz

-Dave Elman İndüksiyonu

-İnformal Hipnoz

-Ericsoncu Hipnoz Temel İlkeleri ve Teknikleri      

-Çocuklarda Hipnoz

-Self Hipnoz

-Telkin

Eğitim süresi : 20 saattir.

Tüm paket program 180 saattir.

NLP PRACTITIONER Eğitiminin İçeriği

 

NLP Nedir?

NLP Varsayımları

Zihnin Yapısı-Bilinç ve Bilinçdışı

Temsil Sistemleri

 Meta Model ve Milton Model

Smart Hedefler

Alt-Modaliteler

Çapalama Tekniği

Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

İç ve Dış Gözlem

Mantıksal Aşamalar

Walt Disney Modeli

Çerçeveleme ve Yeniden Çerçeveleme

Stratejiler

Swish Modeli

NLP MASTER PRACTITIONER

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

-Öğrenme

-Örenme Fobisinin Üstesinden Gelme -Durum Yönetimi

-Algısal Pozisyonlar

-Meta Ayna

-Ağız Çabukluğu Kalıpları

-Başarısızlığı Geri Bildirime Çevirme

-Bilinçaltı İle İletişim Kurma ve Bilinçaltı Temizliği

-Hızlı Fobi Tedavisi

-Kötü Anıların Üstesinden Gelmek

-Altı Adımda Yeniden Çerçeveleme

-Zaman Çizgileri

-Zaman Çizgisi Terapisi

-Krar Çalışmaları

-Metafor

-Meta Programlar

-Modelleme

-Bağımlılıktan Kurtulma

-Arkasından Çeken Şeylerden Kurtulma

-Yas Sürecinin Üstesinden Gelmek

-Kendinize İlişkin İnançları Saptamak

-Switch (İnanç Değiştirme) Tekniği

-Parçalarla Çalışmak

-Tote Stratejiler

Bununla birlikte 8.yıl kutlaması nedeniyle 2 yıl süreyle açılacak bu eğitimlere katılabilme hakkı saklı kalacaktır. Katılımcı Profesyonel Koçluk Eğitimi 1.2 ve 3.Modül, NLP Prac. ve NLP Master Prac. Temel Hipnoz Eğitimi ve sertifikalarını alacaktır. 

Eğitim ücretleri ve detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Tel: (224)2434314

info@akademiplena.com

Profesyonel Koçluk Eğitimi Bursa Plena Human & Danışmanlık

Eğitim Yorumları