İleri Düzey Akredite Koçluk Diploma Programı

Plena Human Bütünsal İnsan Gelişim Akademisi
2021-03-13
İleri Düzey Akredite Koçluk Diploma Programı


Akredite İleri Düzey Koçluk Eğitimi Diploma Programı

Accredited Advanced Diploma in Coaching Training

Accredition: Association For Coaching

MODÜL 1- Koçlukta Farkındalık Yaratma

1.KUR- Koçluk Süreci Giriş/NLP ve Yeni Gerçeklikler Yaratmak

 Koçluk Kavramına Giriş

Koçluğun Alanı Ve Diğer Mesleklerle Farkları

Koçluğun Psikolojik Sınırı

Koçluğun Kavramsal Temelleri Koçluğunun Temel Yetkinlikleri

Koçluk Süreci

Koç İle Müşteri Arasındaki İlişki

Etik Kurallar

NLP Nedir?

Beyin Ve Varsayımları

Yeni Gerçeklikler Yaratmak

 

Programın Süresi:  14 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Günleri Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

2.KUR - Koçlukta İletişim- NLP ve Amaçlar

 Koçlukta Uyum Kurma Ve Bağ Kurma

Temel İletişim Becerileri;

Dinleme, Anlama, Doğru Yansıtma Yapma, Geri Bildirim Verme

İçgörü Kazanma Olay Ve Kişi Ayrımı Yapma

Güçlü Mucizevi Soru Sorma Becerisi Geliştirme

Kişinin Kendini Tanıması

NLP Tekniklerine Giriş

Yaşamsal Amaçlar Belirlemek

Hedefler ve Stratejik Adımlar Belirlemek

Temsil Sistemleri  İle İletişim/Öğrenme/Hatırlama/Uyum

Alt Modaliteler İle Anıları Dönüştürmek/Kaygıların Üstesinden Gelmek

Walt Disney Tekniği/ Hayallerinize Mümkün Olan En İyi Şansı Vermek

 

Programın Süresi:  14 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

3.KUR - Koçlukta Araçlar- NLP Alışkanlık Değiştirme ve Geliştirme

 Koçlukta Kullanılan Araçlar

Yaşam Çarkı Ve Diğer Çarklarla Uygulamalar Ve Çalışmalar

Yaşamda Değerler Belirlemek

Doyum Ve Denge Sağlamak

Yaşam Amacı Belirlemek

NLP Çapa Tekniği

NLP Kişisel Tarih Değiştirme Tekniği

NLP Swish Tekniği /Davranış ve Alışkanlık Değiştirme

 

Programın Süresi:  14 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

4.KUR Koçlukta Danışanı Yapılandırma Ve İlerletme Becerisi- NLP İletişim ve İkna

 

Eylem Tasarlama

Kritik Gedik Saptamak Ve Kapatmak

Danışanı Yapılandırma Ve Geliştirme Becerileri

Grow Hedef Çalışması

NLP Milton Model

NLP Meta Model

NLP Yeniden Çerçeveleme Tekniği

 

Programın Süresi:  14 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

5.KUR Süpervizyon

 

Uygulamalar ve Süpervizyon

 

Programın Süresi:  14 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

MODÜL 2 - Koçlukta Değişim Yaratma Ve Sürdürme

 

1.KUR.  İleri Koçluk Becerilerine Giriş- NLP ile Değişim

 

Koçluk Yaklaşımları

Değişme Koçluk Yapmak

An Kavramı Ve Anda Kalmak

İleri Düzey Koçluk Becerilerini Kullanmak

Sadeleşme Konularına Koçluk

Kural Ve Sınırlar Koyma Becerileri Geliştirmek

NLP Tekniklerinde Ustalaşmak

Öğrenme Ve Öğrenme Fobisi

Durum Yönetimi

Karar Çalışmaları

Metafor Kullanımı

Modelleme Tekniği

 

Programın Süresi:  12 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

2.KUR.  İleri Koçluk Becerileri Geliştirmek - NLP Tekniklerinde Uzmanlaşma

 

İleri Düzey Koçluk Becerilerini Geliştirmek

Korkular, Kaygılar Ve Sınırlayan İnançlarla Çalışmak

Mutluluk, Huzur Tutku Konularına Koçluk Yapmak

Koçlukta Kendi İşini Kurmak

Mali Kavramlarla Tanışmak

Koçluk İşini İlerletmek, Müşteri Bulmak Ve Planları Oluşturmak

Gelişen Koçluk Dünyası Ve Şekilleri

NLP Tekniklerinde Uzmanlaşma

Dil İllüzyonları Kalıpları

Algısal Pozisyonlar Ve Bakış Açısı Değiştirme

Meta Ayna Kendinle İletişimi Dönüştürme

Hayal Kırıklıklarını Geri Bildirime Çevirme

Meta Programlar Kişilik Yapıları

 

Programın Süresi:  12 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

3.KUR Koçluğun Psikoloji İle Sınırları Ve İlişkisi - NLP Tekniklerinde Ustalaşmak

 

Psikolojik Kuramların Mantığı Ve Koçluk Mesleğinde Bilinmesi Gerekenler 

Psikodinamik Yaklaşım

Erikson Gelişim Evreleri

Davranışçı Ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar

Psikoloji Bilimi Ve Koçluğun Sınırları

Teknikler

NLP Teknikleri

Hızlı Fobi Tekniği

Kötü Anıları Dönüştürmek

Zaman Çizgileri ve Sihirli Gözlük Tekniği

Zaman Çizgisinde Kötü Anıları Dönüştürmek

Bağımlılıklardan Ve Geri Çeken Şeylerden Kurtulmak  

 

Programın Süresi:  12 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

4.KUR. Koçluk, Varoluşçu Felsefe – NLP ve Transformasyon

 

Varoluşçu Felsefe Ve Kuramı Ve Geştalt Koçluğu Ve Teknikleri Ve Uygulamalar

Duygusal Özgürleşme Tekniği

Af Çalışmaları Ve Kendini Tanıma Ve Bilme

Birey Odaklı Yaklaşım

NLP Teknikleri

Altı Adımda Yeniden Çerçeveleme

Alışkanlık Değiştirme

Parçalarla Çalışma Ve Bütünleştirme

Yaş Sürecini Yönetme Ve NLP Uygulamaları

Switch (İnanç Değiştirme)

 

Programın Süresi: 12 Saat

Ücreti: 850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

5.KUR  Bilinçaltı Telkin  (Temel Hipnoz) Eğitimi

 

Hipnoz Nedir? Trans Nedir?

Hipnoz Türleri

Formal Trans

Dave Elman İndüksiyonu

İnformal Trans

Ericsoncu Trans Temel İlkeleri ve Teknikleri

Çocuklarda Telkin

Kendi Kendine Telkin

Sembolik Metaforlar

Telkin

 

Program Süresi : 21 saattir.

Ücreti:2100,TL+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar-Cumartesi

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 3 Gün

 

6.Kur: Süpervizyon

 

Uygulamalar ve Süpervizyon

 

Programın Süresi:  12 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

MODÜL 3- Koçlukta Kurumlarda  Dönüşümü Sağlamak

 

1.KUR Kurumlarda Koçluk Kültürü Ve Liderlik

 

Kurumlarda Koçluk Kültürü Yaratmak

Kurumlarda Koçluk Yetkinliklerinin Uygulanması

Organizasyonel Süreçlerde Sonuca Ulaşmayı Kolaylaştırma

Liderlik Tanımları

Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi

Etkin Liderlik Modelleri

Motivasyon Süreçleri Ve Teorileri

Liderlik İçin Koçluk Araçları

Kurumlarda Koçluk Uygulamaları Ve Faydaları

 

Programın Süresi:  12 Saat

Ücreti:  850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İci 2 Gün

 

2.KUR Kurumlarda Koçluk Becerileri Ve Araçlarını Kullanma

 

Kurumlarda Koçluk Teorileri

Kurumlarda Koçluk Becerilerinin Kullanımı

Vizyon, Misyon, Hedef Ve Strateji Belirleme

Misyon Bildirgesi Hazırlama

Yaratıcılık, Tanımı, Yaratıcı Bireylerin Özelliği , Yaratıcılığı Teşvik Eden Sorular

5N,1K

Zaman Yönetimi

Liderlik Yöneticilik Ve Yetkinlik Çarklarının Kullanımı

 

Programın Süresi: 12 Saat

Ücreti: 850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

3.KUR Ekip Koçluğu, Performans Değerlendirme Ve Kişilik Testleri

 

İşletmelerde Verimlilik Anlayışı Oluşturmak

Kurum İçi İletişimde Koçluk Araçlarını Kullanmak

Kobi Ve Kurum Koçluğu

Ekip Koçluğu Ve Yetki Devri

Performans Değerlendirme Sistemine Koçluk Yaklaşımı İle Bakış

Yüksek Performanslı Ekip Oluşturmak

Enneagram Kişilik Testi

MBTI Kişilik Testi

 

Programın Süresi: 12 Saat

Ücreti: 850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

4.KUR Koçlukta Stratejik Plan Oluşturma Ve Stratejiler Ve Durumsal Liderlik

 

Durumsal Liderlik 

Yöneticileri Çağdaş Yönetim Araçlarıyla Donatma

Swot Analizi

Strateji Plan Hazırlama

Koçlukta Pazarlama, İnsan Kaynağı Stratejileri Ve Diğer Stratejilerin Bütünleştirilmesi

 

Programın Süresi: 12 Saat

Ücreti: 850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

5.KUR Süpervizyon

 

Uygulamalar ve Süpervizyon

 

Programın Süresi: 12 Saat

Ücreti: 850+Kdv

Eğitim Zamanı: Cumartesi-Pazar

2.Alternatif: Belirlenen Tarihlerde Hafta İçi 2 Gün

 

Önemli Notlar

 

*Ödemeler kayıt esnasında gerçekleştirilir.

*Kredi kartı ile ödeme mümkündür.

*Her kur sonunda katılımcıya eğitime katılım sertifikası verilir. Modülün tüm kurlarını tamamlayan katılımcı uzmanlık belgesi almaya hak kazanır.

*Akredite sertifika şartları sağlanarak sertifika bedeli ödendikten sonra talep eden katılımcı adına akredite belge düzenlenecektir.

 

 


Eğitim Yorumları