info@akademiplena.com | +90 224 2434314

YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

2019-06-01
YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ


İster kıdemli yöneticiler, isterse yönetici adayları için; yönetim becerilerinin geliştirilmesi, her kademedeki tüm şirket yöneticileri için çok önemli bir gerekliliktir. Çoğu yönetici henüz yönetici becerileri gelişmeden deneyimi ile terfi etmekte ve büyük sorunlar yaşamaktadır. Eğitimimiz yönetim becerileri açısından yöneticilerde bulunması gerekli olan temel yönetim unsurlarını ve fonksiyonlarını, liderlik yaklaşımlarını ve modellerini, gerekli planlama faaliyetlerini düzenleyebilme, yapılan çalışmaların doğru bir biçimde ölçümlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi, takım oluşturma ve takım üyelerinin motivasyonlarının arttırılması..vb tüm gerekli konular işlenmektedir.

Konu Başlıkları 

-Yöneticiliğin Tanımı 
-Yöneticilik ve Benzer Kavramlar 
-İşgücü/İnsan Kaynağının İşletmelerdi Yeri ve Önemi 
Yönetimin Kısa Film Şeridi ve Kırmızı Halıdan Geçen Kişi ve Çalışmalar 
  1- Klasik (Geleneksel) Yönetim Düşüncesi Ve Örgüt Kuramı (1880-1930) 
  Varsayımları 
  Savunucu Ve Geliştiricileri 
  İlkeleri 
  Ünlü Çalışmalar 
  Örnek Firmalar 
  2- Neo-Klasik (Yeni Geleneksel) Yönetim Düşüncesi Ve Örgüt Kuramı (1930-1950) 
  Varsayımları 
  Savunucu Ve Geliştiricileri 
  İlkeleri 
  Ünlü Çalışmalar 
  Örnek Firmalar
  3- Modern Yönetim Düşüncesi Ve Örgüt Kuramı (1950-1970) 
  Varsayımları 
  Savunucu Ve Geliştiricileri 
  İlkeleri 
  Ünlü Çalışmalar 
  Örnek Firmalar 
  4- Neo-Modern Yönetim Düşüncesi Ve Örgüt Kuramı (1970’ten Günümüze) 
  Ünlü Çalışmalar 
  Örnek Firmalar 
  Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı – Total Quality Management 
  Öz Yetenek – Core Competence
  Dış Kaynaklardan Yararlanma – Outsourcing
  Değişim Mühendisliği – Business Process Reengineering
  İşletmelerarası Karşılaştırma – Benchmarking 
  Personeli Güçlendirme – Empowerment 
  Stratejik Ortaklıklar – Strategic Alliances 
  Küçülme – Downsizing
  Öğrenen Organizasyon – Learning Organizations
  Sanal Organizasyonlar – Virtual Organizations
  Yönetişim=Kurumsal Yönetim – Corporate Governance
  Personel Yönetiminden İky’ye 
  Performans Yönetimi 
  Toplantı Yönetimi 
  Zaman Yönetimi 
  Çatışma Yönetimi Kriz/Stres Yönetimi 
  Bilgi Yönetimi 
  Motivasyon 
  İnovasyon 
-Yönetim Fonksiyonlarına Uygulamalarla Birlikte Derin Bakış
   1- Planlama
   2- Örgütlenme 
   3- Yönlendirme 
   4- Koordinasyon 
   5- Denetim 
-Hedef Belirleme 
-Smart Hedef 
-5 N 1 K 
-Swot Analizi 
-Mesaj Verme Ve Alma 
-İkna Edici İletişim 
-Motivasyon Stratejileri 
-Yönetim Süreci; Hazırlık, Uygulama, Denetim, Geri Besleme, Eğitim , Referans Ölçümü 
-Yöneticilerde Bulunması Gereken Temel Beceriler 
-Başarılı Yöneticilerin Taşıdığı Nitelikler 
-Başarılı Yöneticilik İçin Geliştirilecek 10 Alışkanlık 
-Uygulamalar 

Eğitim Süresi: 3 Gün/ 18 Saat

Eğitim Yorumları