ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin tüm yaşamı boyunca, maksimum performansa ulaşması için koç ile öğrenci arasında kurulan planlı bir gelişim sürecidir.

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin tüm yaşamı boyunca, maksimum performansa ulaşması için koç ile öğrenci arasında kurulan planlı bir gelişim sürecidir. Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca pek çok dersle uğraşıp, verimli olmaya çalışmaktadırlar. Sorunlarının sebeplerini bilseler de çoğu zaman başarıya, hedefe giden yolda istedikleri sonuçları alamamaktadırlar. Genelde nereden başlamaları gerektiğini bilmemekte, ne yöne gidecekleri konusunda kararsız kalmakta, eyleme geçmeyi erteleyebilmektedirler. Bu durum da performanslarının istedikleri düzeyde olmasını engellemektedir. Öğrenci koçluğu ile, çocuklarınızın sorumluk sahibi, hedef ve vizyonu olan, ne istediğini bilerek kararlar verebilen, sağlıklı, yaratıcı, öz güvenli, zamanını etkin kullanmayı bilen, kendi isteği ve çabası ile somut başarılara adım atabilen, duygularının ve davranışlarının nedenlerini anlayarak çevresindekilerle ve ailesiyle iletişimi olumlu olan, stresini yönetebilen, yapmak istediğine odaklanıp  konsantre olabilen, etkili çalışma tekniklerini kullanmayı bilen bireyler haline gelmeleri sağlanmaktadır.

Bir yaşam koçu olarak bireysel seanslarda amaç; öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımaları, gerçek ilgi alanlarını keşfetmelerini, hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere giden yolda yol arkadaşlığı yaparak, eylem planlarını oluşturmada hedefe giden yolda motivasyon yaratarak, istedikleri ve mutlu oldukları bir yaşam yaratmalarını sağlamalarına destek vermektir. 
 
Öğrenci Koçluğu sayesinde, çocuğunuz ders çalışmayı zorunluluk halinden çıkaracak, zamanını daha etkin ve verimli kullanmayı öğrenecek, kendi isteği ve çabasıyla somut başarılara adım atacaktır. Böylelikle kendine ve çevresine de daha fazla vakit ayırabilecektir. Çocuğunuzun duygularını ve davranışlarının nedenlerini anlayacak, onlarla aynı dili konuşur hale gelebileceksiniz, bu da iletişiminizin artmasına ve ilişkinizin daha iyi olmasına neden olacaktır. Hedeflerini iyi bilen çocuğunuz kendi yetenekleri ve isteği doğrultusunda başarılı olacağı meslek ve kariyer seçimini yapabilecektir. Çevresiyle ve arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurabilecek ve sosyal çevresini geliştirecektir.

"Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar."(Seneca)

Bu sebeple çocuklarımız bizim en önemli varlıklarımızdır. Onların hayallerine ulaşmaları için öğrenci koçluğu etkili bir kaynaktır.

Öğrenci koçluğu alan öğrenci aşağıdaki faydaları elde eder;

Gerek okul yaşamı, gerekse özel yaşamında kendini tanır.                                                          

Farkındalığı artar.                                                                                                                                 

Potansiyel kaynaklarını fark eder.                                                                                                     

Zihnini verimli kullanmayı öğrenir.                                                                                                 

Öğrenmeyi ve öğrenme tekniklerini öğrenir.                                                                                    

Başarısını arttıracak yöntemleri geliştirir.                                                                                              

Zamanını verimli kullanmayı öğrenir.                                                                                                

Vizyonunu belirler, eylem adımları atar, harekete geçer.                                                                   

Kendi yaşam planını yapar.


Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz:

Tel: (224)2434314

info@akademiplena.com