UYGULAMALI BÜTÜNSEL ŞİFA PROGRAMI

2021-11-06
UYGULAMALI BÜTÜNSEL ŞİFA PROGRAMI


1.KUR

VAROLUŞÇULUK VE FELSEFE

7  saat ( 1 gün )

 

Hayatın Anlamı Üzerine

Karmaşanın ortasındaki anlam 

İnsan olmak ne demektir?

Günümüz insanı ve yalnızlık

Ruh ve Ölüm farkındalığı

Daha iyi yaşayabilme gereksinimi

Yaşam ve Ölüm Paradoksu

Keşfedilmemiş benlik

Zaman paradoksu

Var Olma ve Birey olma cesareti

Yaşamın ve zamanın  ötesine geçebilmek

Vicdan ve denge

Kabul, teslimiyet ve ruhun armağanı

Hayatı oyun gibi yaşamak

Felsefe ile terapi 

Gestalt ve uygulamalar

 

MİNDFULNESS YAKLAŞIMI

7 saat ( 1 gün)


Modern Mutsuzluk

Stres Kaynaklarını anlayarak maneviyatı aydınlatmak

Kendi doğanı ve An’ı kabul

Burada ve şimdinin kullanımı

Merkezle Bağlantı Kurmak

Düğümleri çözmek ve içte sükûnet oluşturmak

Varoluş sürekli kutlamadır

Ego

Dinliğin gücü

Mindfulness felsefesi ile farkında yaşamak

Yargısızlığın gücü

Özmerhamet ve affedicilik

 Akışın koşulları 

Düşünce akışı

Akışta beden bilinci 

Uygulamalar 

 2.KUR

HİPNOTİK TEKNİKLER  VE DÖNÜŞÜM

14 saat ( 2 gün) 


Beyni Anlamak

Beynin plastikliği

Bilinç ve bilinçaltı kavramları

Hipnoz nedir?

Hipnoz ne değildir?

Trans nedir?

İndiksiyon teknikleri

Telkin hazırlama ve doğru telkinlerin gücü 

Transformasyon

Kendi kendine hipnotik trans ve telkin

Sarkaç tekniği ve Bilinçaltı işaretler

Hipnotik yazma ile bilinçdışı cevaplar

Hipnotik uygulamalarla zorlukların üstesinden gelmek

Hipnotik uygulamalarla bilinçaltında temizlik ve dönüşüm yaratma 

Hipnotik uygulamalarla istenilen geleceğin tasarımı 

Trans uygulamaları


 


3.KUR

REGRESYON İLE ARINMA VE GEÇMİŞİ ŞİFALANDIRMA

14  saat ( 2 gün)

 

Geçmişe Yapılan yolculuk

Geçmişin şimdiyi etkilemesi

Regresyon hipnoterapisinin felsefesi

Yaş gerilemesi ve Bilinçdışında sıkışan duyguların bulunup temizlenmesi

Bilinçaltında sorun yaratan olayların bulunması ve ilk olayın etkisinin dönüştürülmesi

Regresyon yaklaşım ve teknikleri

Travmatik olayın Yeniden çerçevelemesi ve doyumlu yaşama uyumlanma

Duygusal temizlik

İyileşmenin kaynağı ve af

Yaralı kendiliğin şifalandırılması için içsel çocuğun bilgilendirilmesi

5 Path yaklaşımı

Parts , parçaları bütünleştirme ve dönüşüm

Regresyon Uygulamaları 

 
4.KUR

ATA AKTARIMLARININ ŞİFASI 

7 saat ( 1 gün)


Yüzleşme , asıl sorumlu kim

Geçmişi anlama

Aktarımı anlama , ataların travmalarının şifası

Bağımsızlığa giden yola ulaşmak

Geçmişi affetmek

Uygulamalar 

 

EFT-(DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME TEKNİĞİ)

7 saat ( 1 gün)


Sağlıksız, enerji bozan duyguları tanımlama

Kullanılan alanlar ve uygulamalar

Psikolojik terslikle yüzleşmek

Kendini kabul

Duygu, davranış, düşünce düzeyinde bozuklukları dönüştürme

Değersizlik inancı yerine insan olmayı koyma

Geçmişin olumsuz anılarını dönüştürmek ve yeni bir gelecek yaratmak

Depresyon, kilo ve sigara sorunları ve daha birçok problemle çalışma örnekleri

 Uygulamalar 
5.KUR

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ VE ŞİFASI

14 saat ( 2 Gün )


 Kollektif Bilinç

Yaralı kendilik

Acı ve yalnızlık

Gölge Yanın Bütünlüğü

Arınma meditasyonları

    Af meditasyonu

    Altın Işık motivasyonu

    İç çocukla bağlantı meditasyonu

    İhtiyacın bırakılması meditasyonu

    İç benliği güçlendirme

   Gözlerindeki ateş meditasyonu

    Üst benliğe ulaşma

Sembolik metaforlar;

        Sınırları aşmak

        Özgürleşmek

        Sağlıklı benlik oluşturmak

        Endişe ve kaygılandırmak kurtulmak  

        Birlikte yaratmak

Uygulamalar  

6.KUR

BİLİŞ VE  DAVRANIŞLARI DÖNÜŞTÜRME YÖNTEMLERİ  

14 saat (2 gün)

 

Düşünceler hakkında düşünme

Tekrarlayan ve takıntılı düşünceleri fark etme ve dönüştürme

Çekirdek inançlar ve inançlara teslimiyet

Uyumsuz inançlarla baş etme biçimleri

Otomatik düşünceler, iç konuşmalar ve otomatik pilottan çıkma

Zihinsel kontrolde başarısızlık ve başarı

Cesur ol ve Yüzleş

Düşünce ve eylemleri kaynaştırma ve odak değiştirme

Bilişleri , düşünceleri sağlıklı bir biçimde yeniden yapılandırma

Duygusal Zekayı geliştirme

Kendimizle savaşa son ve Stresle başa çıkmak 

Hayatı geri kazanmanın yolları ve başa çıkma stratejileri

Değerlerle uyumlu yaşam

NLP teknikleri     

      Kötü anıların üstesinden gelmek

      Başarısızlığı geribildirime çevirmek

      Yeniden çerçeveleme

      6 adımda yeniden çerçeveleme 

Alternatif düşünce formu kullanımı 

Uygulamalar 7.KUR 

NEFES VE TEKNİKLERİ İLE SÖZDEN ÖZ’E YOL ALMAK 

14 saat ( 2 Gün )


Evrenin yaratılış hikmeti nedir?

Tasavvuf anlayışında matrix ne anlama geliyor?

Matrix’de insan hangi konumda? 

Evren ile bağın neresindesin?

 Kendinle temasın ne zaman nerede koptu?

Tekrar temas nasıl sağlanır?

Pandora’nın kutusu ile anlatılmak istenen ne ? 

Unutmayalım ama neyi? 

Maymununu eğitmek ve özgür zihne ulaşmayı Nerede nasıl başarabilirsin?

Kader çizginin şekillendire bilir misin?

Hangi paralel evrende Kendini kaybettin ? 

Sözü atmak öze varmak için Nefesi doğrultmak 

Matrix’te kalmaya Zorlayan emir komuta merkezini tanımak ,ele geçirmek için nefes egzersizleri ve Nefes farkındalığı

Nefes Teknikleri ile ,  Korku endişe kaygı bozukluğu, stres panik atak ve depresyonu dönüştürme  yolları 

Maymunu eğiten  nefes egzersizleri 

Bedenin kimyasını değiştiren egzersizleri doğru nefes ile otonom sinir sistemi otomatiğini kapatmak 

Fiziksel kronik rahatsızlıklar da tedavi desteği sağlamak

Uygulamalar 

 

8.KUR

 DUYGUSAL İLİŞKİLER VE AİLE 

14 saat ( 2 gün )

 

Şifalı bir aile ortamı ve sağlıklı bir toplum yaratmak

Toksik ve Tanrısal anne babalar

Evlilik öncesi danışmanlık ve birbirine uyum sürecini oluşturmak

İlişki ve bağlılık aynı şey mi?

Romantik bağlanma

Aşk üçgeni

Evlilik kararı ve mutlu evliliklerin hakikati

Aile içi iletişim ve evlilik oyunları

Farklı sevgi dilleri ve duygusal ihtiyaçlarımızı keşfetmek

Aşkın büyüsünü canlı tutmak

Boşanma kararı ve evlilikler neden bitiyor  

Boşanma sonrası ile mücadele edebilmek

Biz olabilmeyi başarmak

Çözüm ve umut odaklı olmak

 Uygulamalar 
9.KUR

RUH ZİHİN BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNDE ‘BEDEN ‘

7 saat ( 1 gün)


Beden bilgeliği

Beden hafızası

Hastalıklarįn ruhsal, bilinçdışı nedenleri

Bilinçaltı bilgilere kas testi ile ulaşmak     

Bedeni beslenme

Uyku, hareket, su, topraklanma, beslenme

Zihin-bedenin iyileştirici gücünü kullanmak 

Beden dengesi 

Uygulamalar

 

ENERJİ VE ÇAKRALAR  

7 saat ( 1 gün)  


Sezgiyi geliştirme ve kollektif bilince ulaşma

Hooponopono felsefesi ve uygulamaları

Aurayı tanımak ve korumak 

Sözleşmeleri anlamak ve yıkmak 

Çakralar 

Çakraları yorumlama 

Çakralar için şifa 

Uygulamalar 

Eğitim Yorumları