Akredite İleri Düzey Koçluk Eğitimi Diploma Programı

PLENA HUMAN BÜTÜNSEL İNSAN GELİŞİM AKADEMİSİ
2023-09-19
Akredite İleri Düzey Koçluk Eğitimi Diploma Programı


Accredited Advanced Diploma in Coaching Training
Accredition: Association For Coaching


MODÜL 1- Koçlukta Farkındalık Yaratma1.KUR- Koçluk Süreci Giriş/NLP ve Yeni Gerçeklikler Yaratmak
Koçluk Kavramına Giriş
Koçluğun Alanı Ve Diğer Mesleklerle Farkları
Koçluğun Psikolojik Sınırı
Koçluğun Kavramsal Temelleri Koçluğunun Temel Yetkinlikleri
Koçluk Süreci
Koç İle Müşteri Arasındaki İlişki
Etik Kurallar
NLP Nedir?
Beyin Ve Varsayımları
Yeni Gerçeklikler Yaratmak

Programın Süresi: 14 Saat


2.KUR - Koçlukta İletişim- NLP ve Amaçlar
Koçlukta Uyum Kurma Ve Bağ Kurma

Temel İletişim Becerileri;
Dinleme, Anlama, Doğru Yansıtma Yapma, Geri Bildirim Verme
İçgörü Kazanma Olay Ve Kişi Ayrımı Yapma
Güçlü Mucizevi Soru Sorma Becerisi Geliştirme
Kişinin Kendini Tanıması
NLP Tekniklerine Giriş
Yaşamsal Amaçlar Belirlemek
Hedefler ve Stratejik Adımlar Belirlemek
Temsil Sistemleri İle İletişim/Öğrenme/Hatırlama/Uyum
Alt Modaliteler İle Anıları Dönüştürmek/Kaygıların Üstesinden Gelmek
Walt Disney Tekniği/ Hayallerinize Mümkün Olan En İyi Şansı Vermek

Programın Süresi: 14 Saat3.KUR - Koçlukta Araçlar- NLP Alışkanlık Değiştirme ve Geliştirme

Koçlukta Kullanılan Araçlar
Yaşam Çarkı Ve Diğer Çarklarla Uygulamalar Ve Çalışmalar
Yaşamda Değerler Belirlemek
Doyum Ve Denge Sağlamak
Yaşam Amacı Belirlemek
NLP Çapa Tekniği
NLP Kişisel Tarih Değiştirme Tekniği
NLP Swish Tekniği /Davranış ve Alışkanlık Değiştirme

Programın Süresi: 14 Saat4.KUR Koçlukta Danışanı Yapılandırma Ve İlerletme Becerisi- NLP İletişim ve İkna
Eylem Tasarlama

Kritik Gedik Saptamak Ve Kapatmak
Danışanı Yapılandırma Ve Geliştirme Becerileri
Grow Hedef Çalışması
NLP Milton Model
NLP Meta Model
NLP Yeniden Çerçeveleme Tekniği
Programın Süresi: 14 Saat5.KUR Süpervizyon

Uygulamalar ve Süpervizyon
Programın Süresi: 14 Saat

MODÜL 2- Koçlukta Kurumlarda Dönüşümü Sağlamak
1.KUR Kurumlarda Koçluk Kültürü Ve Liderlik
Kurumlarda Koçluk Kültürü Yaratmak
Kurumlarda Koçluk Yetkinliklerinin Uygulanması
Organizasyonel Süreçlerde Sonuca Ulaşmayı Kolaylaştırma
Liderlik Tanımları
Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi
Etkin Liderlik Modelleri
Motivasyon Süreçleri Ve Teorileri
Liderlik İçin Koçluk Araçları
Kurumlarda Koçluk Uygulamaları Ve Faydaları

Programın Süresi: 12 Saat

2.KUR Kurumlarda Koçluk Becerileri Ve Araçlarını Kullanma
Kurumlarda Koçluk Teorileri
Kurumlarda Koçluk Becerilerinin Kullanımı
Vizyon, Misyon, Hedef Ve Strateji Belirleme
Misyon Bildirgesi Hazırlama
Yaratıcılık, Tanımı, Yaratıcı Bireylerin Özelliği , Yaratıcılığı Teşvik Eden Sorular
5N,1K
Zaman Yönetimi
Liderlik Yöneticilik Ve Yetkinlik Çarklarının Kullanımı
Programın Süresi: 12 Saat
3.KUR Ekip Koçluğu, Performans Değerlendirme Ve Kişilik Testleri
İşletmelerde Verimlilik Anlayışı Oluşturmak
Kurum İçi İletişimde Koçluk Araçlarını Kullanmak
Kobi Ve Kurum Koçluğu
Ekip Koçluğu Ve Yetki Devri
Performans Değerlendirme Sistemine Koçluk Yaklaşımı İle Bakış
Yüksek Performanslı Ekip Oluşturmak

Enneagram Kişilik Testi
MBTI Kişilik Testi


Programın Süresi: 12 Saat

4.KUR Koçlukta Stratejik Plan Oluşturma Ve Stratejiler Ve Durumsal Liderlik
Durumsal Liderlik
Yöneticileri Çağdaş Yönetim Araçlarıyla Donatma
Swot Analizi
Strateji Plan Hazırlama

Eğitim Yorumları