KURUMSAL KOÇLUK

Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.

Koçluk Nedir?
Koçluk istenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren, kişileri ve kurumları adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir.Kurumsal Koçluk


Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklayarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır.

Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.

Kurumsal Koçluk Almak İçin

Koçluk sisteminin kurulması ve koçluk ortamının yaratılması için önce kurumlarla bir dizi görüşme yapılmaktadır. Bu görüşmeler, CEO dahil tüm çalışanları kapsamaktadır. Görüşmelerin sonunda, koçluk ortamının yaratılması için gerekli fiziki ve beşeri alt yapı oluşturulmaktadır.

Niçin Alınmalı?

Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır. Vizyon, misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.

Kurumsal Koçluk çalışmalarında kurum içi “iletişim” ve “takım ruhu” esastır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır, farklı konularda beyin fırtınaları yaratılarak çalışanların tümü çözümün parçası haline getirilir.

Kurumsal Koçluk adımları:

Bir organizasyonda koçluk için gerekli ortamı yaratmak
Belli bir kişi ya da mevkiye koçluk yapmak

İşbirliğine dayalı ilişkilere koçluk yapmak

 Kurumsal koçluk sayesinde büyük resim ele alınır. Organizasyonun kendisine ve müşterilerine kazandırmak istedikleri temel alınarak aksiyon planları hazırlanır ve adım adım uygulanır.

Kurumsal koçlar aynı zamanda yeni iş kuran, aile şirketine sahip olan ve küçük/orta ölçekli şirket sahipleri olan girişimciler ile hizmetlerini geliştirmek ve büyümek için çalışır.

Kurum, şirket sahibi/müdürdür. Bu görevde kurumsal koç aşağıdaki alanlardan bazılarında uzmanlaşır:
İş ve pazarlama planlarını oluşturma.
Satış koçluğu İşin gelecekteki yönünü anlama.
Belirlenen zaman çerçevesinde hedefleri önem sırasına göre sıralamak ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirme.
Geçimsiz çalışanlar ile çalışmak.
Üst kademe çalışanlarını cesaretlendirme, geliştirme ve elde tutma.
Çatışma ile başa çıkma – ( personel ve müşteriler ile ).
Müşteri memnuniyetini arttırma İş süreçlerini ve sistemlerini daha verimli hale getirme.
Ağ oluşturma.
Yeni hedef pazarları belirleme.

Şirket içindeki personel ve müşteriler ile iletişimi geliştirme.
Zaman yönetimi.
Yaşam ve iş konularını dengeleme.
Aile şirketlerinin dinamikliği ile çalışma.

KAZANIMLAR
• Kurumsal farkındalık
• Etkili iletişim
• Motivasyon
• Takım ruhu
• Performans artışı
• Yaratıcılık
• Kaynakların verimli kullanılması
• Rekabet gücü
• Verim artışı

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz:

Tel: Bursa Ofis (224)2434314

İstanbul ofis 05335179512

info@akademiplena.com